Bir Brinks Yangın Güvenli Nasıl Açılır

güvenli bir Brinks yangın , bir anahtar ve bir sayısal birleşiminden oluşan bir çift kilit sistemi kullanır . Kasayı açmak için,arada belirli bir yol açmak zorunda , ardındantuşunu kullanın . Talimatlarkadranı saat yönünde birkaç kez çevirerek 1

Temizlekombinasyon kilidi zembereğine
. 0kadranını .
2.kadranı saat yönünde tam dört kez çevirin , vekadranbeşinci dönüşteşifreli kilit içinilk numarasına durdurun

.

3 saat yönünün tam iki kez çevirin , veüçüncü devirdeikinci kombinasyon sayısına dur .
4.üçüncü birleşim sayısının son bir kez saat yönünde çevirin

ve durdurmak

sayısı yaklaşıkikinci kez .
5

dördüncü kombinasyon sayısına saat yönünün tersine çevirin . Anahtarını takın vekasa kilidini saat yönünde çevirin .