Kilise Sahne üzerinde bir uzantısı nasıl Build

Kiliseler genellikle aşama uzantıları için fazladan bir oda var , ama zaman zaman olayları için , böyle bir uzatma gerekli olabilir . Çözelti ayrı alınır ve saklanır ya daana sahnede altına kaydırdı taşınabilir bir sahne inşa etmektir. Ana malzeme , ucuz ve kolay bulunabilir; İnşaat iki kişiye ihtiyaç olacak ve bir gün ya da öylesine bitmiş olabilir . Sizin sahne uzantısımevcut aşamasına tam olarak uyacak şekilde inşa edilebilir ya da koro grupları veya diğer amaçlar için ikinci bir düzeyde sağlamak için daha düşük olabilir . You